น้ำหอมและกลิ่นแตกต่างกันอย่างไร

Last updated: May 9, 2018  |  136 จำนวนผู้เข้าชม  |  Blog

น้ำหอมและกลิ่นทั้งสองอย่างนี้คือเป็นเรื่องราวของความหอมซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะแยกความแตกต่างระหว่างสองอย่างนี้ออกจากกัน เพราะทั้งกลิ่นและน้ำหอมต่างก็หมายถึง กลิ่นที่ส่งออกมากระทบกับจมูกและสมองสั่งการให้เกิดความรู้สึก อย่างไรก็ตามความแตกต่างของสองคำนี้อาจเกิดจากการใช้คำมากกว่าความหมายที่แตกต่างกัน

กลิ่นหอม : ถูกใช้เพื่อแสดงกลิ่นที่โดดเด่นอาจจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ได้ ซึ่ง  OxFord Dictionary ได้อธิบายคำว่ากลิ่นไว้ว่า

- กลิ่นต้องโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

- มีเส้นทางกลิ่นบ่งบอกได้ถึงลักษณะชัดเจน เช่น กลิ่นของสัตว์ต้องเป็นภาพของสัตว์ขึ้นมา

- เมื่อดมกลิ่นแล้วต้องมีความรู้สึก เช่น เหม็น หอม เปรี้ยว เป็นต้น


น้ำหอม:มีกลิ่นที่รื่นรมย์และกลิ่นหอมก็เป็นคำอธิบายของน้ำหอม โดย OxFord Dictionary ได้กำหนดคำว่าน้ำหอมไว้ว่า "น้ำหอมที่มีกลิ่นหอมมักทำมาจากน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากดอกไม้ เครื่องเทศ และถูกใช้เพื่อทำให้กลิ่นของร่างกายเปลี่ยนไป"

ดังนั้นการใช้คำว่า กลิ่น ใช้เพื่ออ้างถึงเส้นทางของกลิ่น ก็สามารถโดดเด่นขึ้นมา ตัวอย่างเช่น สุนัขดมกลิ่นตามหาสิ่งของหาย กลิ่นในที่นี้เราไม่สามารถใช้คำว่ากลิ่นหอมแทนที่ได้ เนื่องจากกลิ่นหอมหรือน้ำหอมจะบ่งบอกกลิ่นที่เป็นที่น่าพอใจน่ารื่นรมย์เท่านั้น สรุปแล้วการบอกว่ากลิ่นและน้ำหอมทั้งสอง หมายถึงกลิ่นที่โดดเด่นก็ถือว่าถูกต้องแต่ความโดดเด่นนี้จะแตกต่างกันออกไปตามที่ได้อธิบายไว้

 

"น้ำหอมแบบเดียวกัน ทำไมเวลาใช้แล้วกลิ่นไม่เหมือนกัน?"

Powered by MakeWebEasy.com